Constitutia Romaniei actualizata la zi

TITLUL I – Principii generale

Art. 1 – Statul roman
Art. 2 – Suveranitatea
Art. 3 – Teritoriul
Art. 4 – Unitatea poporului si egalitatea intre cetateni
Art. 5 – Cetatenia
Art. 6 – Dreptul la identitate
Art. 7 – Romanii din strainatate
Art. 8 – Pluralismul si partidele politice
Art. 9 – Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale
Art. 10 – Relatii internationale
Art. 11 – Dreptul international si dreptul intern
Art. 12 – Simboluri nationale
Art. 13 – Limba oficiala
Art. 14 – Capitala

TITLUL II – Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale

CAPITOLUL I – Dispozitii comune

Art. 15 – Universalitatea
Art. 16 – Egalitatea in drepturi
Art. 17 – Cetatenii romani in strainatate
Art. 18 – Cetatenii straini si apatrizii
Art. 19 – Extradarea si expulzarea
Art. 20 – Tratatele internationale privind drepturile omului
Art. 21 – Accesul liber la justitie

CAPITOLUL II – Drepturile si libertatile fundamentale

Art. 22 – Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica
Art. 23 – Libertatea individuala
Art. 24 – Dreptul la aparare
Art. 25 – Libera circulatie
Art. 26 – Viata intima, familiala si privata
Art. 27 – Inviolabilitatea domiciliului
Art. 28 – Secretul corespondentei
Art. 29 – Libertatea constiintei
Art. 30 – Libertatea de exprimare
Art. 31 – Dreptul la informatie
Art. 32 – Dreptul la invatatura
Art. 33 – Accesul la cultura
Art. 34 – Dreptul la ocrotirea sanatatii
Art. 35 – Dreptul la mediu sanatos
Art. 36 – Dreptul de vot
Art. 37 – Dreptul de a fi ales
Art. 38 – Dreptul de a fi ales in Parlamentul European
Art. 39 – Libertatea intrunirilor
Art. 40 – Dreptul de asociere
Art. 41 – Munca si protectia sociala a muncii
Art. 42 – Interzicerea muncii fortate
Art. 43 – Dreptul la greva
Art. 44 – Dreptul de proprietate privata
Art. 45 – Libertatea economica
Art. 46 – Dreptul la mostenire
Art. 47 – Nivelul de trai
Art. 48 – Familia
Art. 49 – Protectia copiilor si a tinerilor
Art. 50 – Protectia persoanelor cu handicap
Art. 51 – Dreptul de petitionare
Art. 52 – Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica
Art. 53 – Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati

CAPITOLUL III – Indatoririle fundamentale

Art. 54 – Fidelitatea fata de tara
Art. 55 – Apararea tarii
Art. 56 – Contributii financiare
Art. 57 – Exercitarea drepturilor si a libertatilor

CAPITOLUL IV – Avocatul Poporului

Art. 58 – Numirea si rolul
Art. 59 – Exercitarea atributiilor
Art. 60 – Raportul in fata Parlamentului

TITLUL III – Autoritatile publice

CAPITOLUL I – Parlamentul

SECTIUNEA 1 – Organizare si functionare

Art. 61 – Rolul si structura
Art. 62 – Alegerea Camerelor
Art. 63 – Durata mandatului
Art. 64 – Organizarea interna
Art. 65 – Sedintele Camerelor
Art. 66 – Sesiuni
Art. 67 – Actele juridice si cvorumul legal
Art. 68 – Caracterul public al sedintelor

SECTIUNEA a 2-a – Statutul deputatilor si al senatorilor

Art. 69 – Mandatul reprezentativ
Art. 70 – Mandatul deputatilor si al senatorilor
Art. 71 – Incompatibilitati
Art. 72 – Imunitatea parlamentara

SECTIUNEA a 3-a – Legiferarea

Art. 73 – Categorii de legi
Art. 74 – Initiativa legislativa
Art. 75 – Sesizarea Camerelor
Art. 76 – Adoptarea legilor si a hotararilor
Art. 77 – Promulgarea legii
Art. 78 – Intrarea in vigoare a legii
Art. 79 – Consiliul Legislativ

CAPITOLUL II – Presedintele Romaniei

Art. 80 – Rolul Presedintelui
Art. 81 – Alegerea Presedintelui
Art. 82 – Validarea mandatului si depunerea juramantului
Art. 83 – Durata mandatului
Art. 84 – Incompatibilitati si imunitati
Art. 85 – Numirea Guvernului
Art. 86 – Consultarea Guvernului
Art. 87 – Participarea la sedintele Guvernului
Art. 88 – Mesaje
Art. 89 – Dizolvarea Parlamentului
Art. 90 – Referendumul
Art. 91 – Atributii in domeniul politicii externe
Art. 92 – Atributii in domeniul apararii
Art. 93 – Masuri exceptionale
Art. 94 – Alte atributii
Art. 95 – Suspendarea din functie
Art. 96 – Punerea sub acuzare
Art. 97 – Vacanta functiei
Art. 98 – Interimatul functiei
Art. 99 – Raspunderea presedintelui interimar
Art. 100 – Actele Presedintelui
Art. 101 – Indemnizatia si celelalte drepturi

CAPITOLUL III – Guvernul

Art. 102 – Rolul si structura
Art. 103 – Investitura
Art. 104 – Juramantul de credinta
Art. 105 – Incompatibilitati
Art. 106 – Incetarea functiei de membru al Guvernului
Art. 107 – Primul-ministru
Art. 108 – Actele Guvernului
Art. 109 – Raspunderea membrilor Guvernului
Art. 110 – Incetarea mandatului

CAPITOLUL IV – Raporturile Parlamentului cu Guvernul

Art. 111 – Informarea Parlamentului
Art. 112 – Intrebari, interpelari si motiuni simple
Art. 113 – Motiunea de cenzura
Art. 114 – Angajarea raspunderii Guvernului
Art. 115 – Delegarea legislativa

CAPITOLUL V – Administratia publica

SECTIUNEA 1 – Administratia publica centrala de specialitate

Art. 116 – Structura
Art. 117 – Infiintarea
Art. 118 – Fortele armate
Art. 119 – Consiliul Suprem de Aparare a Tarii

SECTIUNEA a 2-a – Administratia publica locala

Art. 120 – Principii de baza
Art. 121 – Autoritati comunale si orasenesti
Art. 122 – Consiliul judetean
Art. 123 – Prefectul

CAPITOLUL VI – Autoritatea judecatoreasca

SECTIUNEA 1 – Instantele judecatoresti

Art. 124 – Infaptuirea justitiei
Art. 125 – Statutul judecatorilor
Art. 126 – Instantele judecatoresti
Art. 127 – Caracterul public al dezbaterilor
Art. 128 – Folosirea limbii materne si a interpretului in justitie
Art. 129 – Folosirea cailor de atac
Art. 130 – Politia instantelor

SECTIUNEA a 2-a – Ministerul Public

Art. 131 – Rolul Ministerului Public
Art. 132 – Statutul procurorilor

SECTIUNEA a 3-a – Consiliul Superior al Magistraturii

Art. 133 – Rolul si structura
Art. 134 – Atributii

TITLUL IV – Economia si finantele publice

Art. 135 – Economia
Art. 136 – Proprietatea
Art. 137 – Sistemul financiar
Art. 138 – Bugetul public national
Art. 139 – Impozite, taxe si alte contributii
Art. 140 – Curtea de Conturi
Art. 141 – Consiliul Economic si Social

TITLUL V – Curtea Constitutionala

Art. 142 – Structura
Art. 143 – Conditii pentru numire
Art. 144 – Incompatibilitati
Art. 145 – Independenta si inamovibilitatea
Art. 146 – Atributii
Art. 147 – Deciziile Curtii Constitutionale

TITLUL VI – Integrarea euroatlantica

Art. 148 – Integrarea in Uniunea Europeana
Art. 149 – Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord

TITLUL VII – Revizuirea Constitutiei

Art. 150 – Initiativa revizuirii
Art. 151 – Procedura de revizuire
Art. 152 – Limitele revizuirii

TITLUL VIII – Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 153 – Intrarea in vigoare
Art. 154 – Conflictul temporal de legi
Art. 155 – Dispozitii tranzitorii
Art. 156 – Republicarea Constitutiei